กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างส...

 
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมกับบุคลากรสำนักงานวิจัย วิชาการและนวัต...

 
กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Institute of Biomedical Science, National Sun-Yat Sen University ประเทศไต้หวัน

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร...