ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว สังกัด กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต และผู้ร่วมวิจัย 
เนื่...

 

Transmed Online Orientation 2021

DATE: August 2, 2020...

 

ORIENTATION 2020

DATE: July 23, 2020

TIME: 12.00 - 15.00 PM 

...
 

Date: July 23, 2020 
Time: 12.00 - 15.00 PM 
Location: Meeting Room 1, 3rd floor,...

 

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรตร่วมกับสนง.วิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับบริจาค face shield 1,000 ช...

 

January 17-18, 2019

kirithantip resort & Hotel

Khaoyai, Nakhon Ratchasima, Thailand...

 

Honoring: Dr. Sacarin Bunbanjerdsuk

October 1, 2019

10.00 - 11.00 AM
 

...
 

บรรจุเป็น        พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
คุณ...

 

ORIENTATION 2019

" First to Third Years  Transmed Students "

August 28, 2019...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะ...

 

Topic "From Science to Business to the Business of Science - a career perspective"
Speaker: Ken...

 

Topic " Life as a Drug Developer: Careers in Drug Development"

By Paul Panorchan, Ph.D....

 

Degree programs offer

  • Master of Science Program (International Program)

  • ...
 

Angel A. Yanagihara, PhD

2018 Fulbright Specialist

Project: Box Jellyfish in Thai Waters: Sp...

 

28 January, 2019

Start 06.00 pm

@ Rio Grill room, Asia Hotel...

 

Topic "Non-academic career for PhD graduates"

By Dr.Songpon Deechongkit

Date: 11 J...

 

Topic "Drug discovery to treat diseases involving epithelial fluid transport"

By Professor A...

 

Topic "Pathogen elimination by Probiotic Bacillus via signaling interference"

By Dr. Pi...

 

"The First Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology"

-Oct.2nd ...