ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้อัคคีภัยระดับกลางและการเคลื่อนย้ายอพยพผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2566

 
     งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ดำเนินการฝึกซ่้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัคคีภัยระดับกลาง ประจำปี งบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.