ประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

 
 
     

          งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง "Safety Engagement Quality Improvement in Medical Devices Reproccessing" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล