ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

           ตามที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อได้อนุญาตให้ บริษัท 3m ประเทศไทยจำกัด นำคณะหัวหน้างาน CSSD จากโรงพยาบาลต่าง ๆข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา  08.30-12.00 น.จำนวน 40 ท่าน