นักศึกษาแพทย์ IC มาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. นักศึกษาแพทย์ IC มาดูงานที่งนเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ อาคาร 3 ชั้น 4