งานเลี้ยงอำลา "คุณกันต์กนิษฐ์ สันติเสวี"

 
 
 
งานเลี้ยงอำลา "คุณกันต์กนิษฐ์ สันติเสวี" (พี่ชมพู่) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ลานหน้าห้องประชุมอารีย์วัลยะเสวี