เรื่องแจ้ง/ขอความร่วมมือ

เรื่องแจ้ง/ขอความร่วมมือ

1. Ward ที่ใช้บริการล้างเครื่องช่วยหายใจ  ให้แยกใส่ถุง  แยกใบรายการ  และส่งที่ห้องล้าง (เข้าด้านข้าง CSSD) (ของสกปรกควรแยกต่างหาก) 
2. อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ชุดเครื่องสายศัลย์และสายเด็ก สามารถใช้บริการฝากล้างได้  โดยใช้แบบฟอร์มที่เตรียมให้ส่งมาพร้อมกับเครื่องมือ
3. ขวด Chest Drain  เมื่อเลิกใช้  จุกกับสายยางทิ้งได้  ขวดเทของข้างในทิ้ง  และเขย่าน้ำพอสะอาด เตรียมส่งคืนเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เบิกใหม่ได้ ไม่ต้องรอแลก)
4. ในอนาคต อุปกรณ์เสริมใน Set เครื่องมือ จะเป็นอุปกรณ์แยกชิ้นต่างหาก เช่น ขวด 500 cc.,Syringe ฯลฯ