ประกาศ เปิด - ปิด เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดให้บริการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565