โรงพยาบาลรามาธิบดี เลื่อนการฉีดวัคซีน astraZeneca เข็มที่ 2