ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันเฉลิมพนะชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี