เรียนผู้รับบริการตรวจ Covic - 19 โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งผลตรวจ COVID-19