ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561