ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.