ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561