เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันที่ 4-10 ธันวาคม 2560 และวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560