ประกาศเปิด-ปิด คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 10 ธันวาคม 2560