ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560