ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560