งานกิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ SDMC Seven Years If we hold on together

งานกิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ SDMC Seven Years If we hold on together
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ การเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ ณ โถงชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และ พิธีเปิดกิจกรรม ก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ SDMC Seven Years If we hold on together โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ธรรมบรรยายโดย พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผารามวรวิหาร โดยภายในงานยังมีกิจกรรม
 การบรรยายให้ความรู้ทางด้านการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรม Think Safe Work Safe .. Be Safe กิจกรรมแนะนำ Rama appointment application กิจกรรมแนะนำฟาร์มสร้างสุข และหน่วยนวัตกรรมรามาธิบดี กิจกรรมจากงานสื่อสารองค์กร กิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากผู้ป่วยยากไร้ และ ผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อน กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560