ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.