ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงิน 23 ล้านบาท

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนพรรษา 83 พรรษา ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน 23 ล้านบาท (ยี่สิบสามล้านบาท) ให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคระแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ โอ อาร์มเพื่อช่วยแพทย์การผ่าตัดอวัยวะสำคัญ เช่น ผ่าตัดสมอง หัวใจ ตับ ถวายเป็นพระราชกุศลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน