พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1