ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราว ช่วงวันหยุดขอองคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันมหิดล