ประกาศปิดให้บริการตรวจการได้ยิน วันจันทร์,วันอังคาร และวันศุกร์ ตลอดเดือนสิงหาคม จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.