ขอเชิญผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ร่วมงาน “วิกฤตถุงลมโป่งพองกับทางเลือกที่ดีกว่า”