ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ 19 ตุลาคม 2555