ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้

 ด้วยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบหมายให้ ดร.มนัส โนนุช ผู้แทนพระองค์ฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้ ด.ต.ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์ อดีตนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย ที่ป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น.