ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรคเลือดของคนไทย : โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย