ขอเชิิิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ ฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ทอง จันทสิริ