ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรม Rama Kid Club ครั้งที่ 4 : หัวข้อเรื่อง "ลูกมีน้ำมูก ภูมิแพ้ หรือ เป็นหวัด"