ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 27 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564