โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี ที่ 2 " โดย พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผารามวรวิหาร มาบรรยายธรรมให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี