ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม 2559 (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชย)