ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก"
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 -12.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์