ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Ramakidclub ครั้งที่ 7