ประกาศ : เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถรอบตัวอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์