ขอเชิญร่วมงาน วันเบาหวานโลก "พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน"