ขอเชิิญเข้าร่วมงาน มติชน Healthcare 2012

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน มติชน Healthcare 2012 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนำเครื่องมือทางการแพทย์ แผ่นพับ ใบความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 4 วัน ดีงนี้