การซ้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางเฮลิคอปเตอร์

           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ซ้อมการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ