กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2559

กิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2559

ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ การตอบคำถามจากวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ 1.การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2.การตอบปัญหาที่พบบ่อยจากช่องจ่ายยา 3.การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ฯลฯ เป็นต้น, การให้คำปรึกษาเรื่องยา โดยเภสัชกร , เกมส์และการแสดงต่างๆ จากเภสัชกร และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มและผลิตภัณฑ์จาก RAMA health shop