You are here

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ในพื้นที่โรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ และโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส