ติดต่อเรา

Ramathibodi Laser Center 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
Rama VI rd. , Rajthevi
Bangkok 10400
Thailand
Tel. 662-2004288
 
สำนักงานธุรการ สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Tel. 02-2011141
Fax. 02-2011211