แกะยาแคปซูลกินได้หรือไม่

แกะยาแคปซูลกินได้หรือไม่