ในช่วง COVID-19 หากมีอาการดังนี้ ไม่ควรปล่อยไว้ รีบมาพบแพทย์ด่วน