ฤดูฝนมาแล้ว เด็ก ๆ ระวังโรคมือเท้าปากให้ดี

ฤดูฝนมาแล้ว เด็ก ๆ ระวังโรคมือเท้าปากให้ดี