คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19