ห้องประชุมจงจินต์

ห้องประชุมจงจินต์

เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ก่อตั้ง การสร้างห้องประชุมนี้คณะฯ ได้รับเงินบริจาค จากคุณพิสิฐ ตันสัจจา และเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาโดยการนำของคุณจงจินต์ รุจิรวงศ์ โดยที่คุณพิสิฐ ซึ่งเป็นคนไข้ในความดูแลของ นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Thai