อาคารสวัสดิการและวิจัย

 
  อาคารสวัสดิการและวิจัย
 

        อาคารสวัสดิการและวิจัย เป็นอาคารก่อสร้างบนที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่สำหรับจอดรถ สปอร์ตคอมเพล็กซ์และอื่นๆ โดยแลกเปลี่ยนที่ดินในซอยลาดพร้าว 71 จำนวน 7 ไร่ 70 ตารางวา มูลค่า 229,600,000 บาท ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล บริจาคเพื่ออุทิศให้พระยากุศะนเรศร์เรืองศิลป์ ธรรมวิจินต์วิริยะสภาบดี (ย้อย ผลาวสุ) บิดา เปิดดำเนินการวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547  สถานที่ก่อสร้างอาคารสวัสดิการและวิจัย เดิมเป็นพื้นที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนี้
1. อาคารหอกีฬา (อาคารชั้นเดียว)
2. อาคารนารายณ์ (อาคารสูง 3 ชั้น)
3. อาคารหอพักพยาบาลชาย
4. สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย สนามแบตมินตันด้านหน้าอาคารหอกีฬา 1 สนาม และสนามเทนนิส ด้านหน้าอาคารนารายณ์ และอาคารหอพักพยาบาลชาย 
5. ที่จอดรถบริเวณโรงพยาบาลประสาท