การบาดเจ็บจากความร้อนอาจเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักกับ โรคลมแดด